Svaha: The Sixth Finger สวาหะศรัทธามืด

พล็อตเรื่อง พระนักเทศน์ผู้ศึกษาเรื่องลัทธิทางศาสนาหันไปขอให้เพื่อนผู้เป็นพระสงฆ์ศาสนาพุทธช่วยสืบข้อมูลเกี่ยวกับลัทธิใหม่ซึ่งมีจุดกำเนิดที่มาสุดลึกลับ Svaha: The Sixth Finger สวาหะ ศรัทธามืด เรื่องย่อ Svaha: The Sixth Finger สวาหะศรัทธามืด ครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านชนบทเมืองยองวอล จ.คังวอนได้ให้กำเนิดเด็กแฝดหญิงประหนึ่งต้องคำสาปท่ามกลางอาเพทที่เกิดกับเหล่าสัตว์เลี้ยง เช่น แพะ แฝดพี่คลอดมาด้วยรูปลักษณ์กึ่งสัตว์ตัวปกคลุมด้วยขนแฝดน้องเหมือนคนปกติแต่ขามีแผลเหวะหวะซึ่งถูกพี่สาวปีศาจกัดกินระหว่างอยู่ในท้องแม่ หลังคลอดแม่ก็ตาย

Read more