ร่างทรง The Medium

นำแสดงโดย นริลญา กุลมงพลเพชร รับบทเป็น  มิ้งค์ สวนีย์ อุทุมมา รับบทเป็น  นิ่ม ศิราณี ญาณกิตติกานต์ รับบทเป็น  น้อย ยะสะกะ ไชยสร รับบทเป็น   มานิต บุญส่ง นาคกู่ รับบทเป็น 

Read more