The Witch แม่มดมือสังหาร 2

หลังการถล่มฆ่าล้างบางแล็ปทดลองมนุษย์ ยังมีอีกหนึ่งผู้หลุดรอดชีวิต เธอจึงต้องถูกรุมตามล่า จนเผยตัวตนแม่มดมือสังหารออกมา The Witch : Part 2. The Other One เป็นหนังภาคต่อของ The Witch : Part 1. The Subversion

Read more