Willy’s Wonderland หุ่นนรก VS ภารโรงคลั่ง

คนเร่ร่อนผู้เงียบขรึมถูกหลอกไปทำงานภารโรงที่ Wally’s Wonderland ซึ่งตอนนี้ถูกประณาม ทันใดนั้นงานทางโลกก็กลายเป็นการต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อเอาชีวิตรอดจากคลื่นหลังจากคลื่นของแอนิมาทรอนิกส์ปีศาจ หมัดบินเตะแผ่นดินปะทะไททันและมีเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่จะทำให้มันมีชีวิต เรื่องย่อ Willy’s Wonderland หุ่นนรก VS ภารโรงคลั่ง หนังจะเล่าเรื่องราวของ ชายปริศนา ต้องมาทำงานใช้หนี้เป็น ภารโรง ของสวนสนุกร้าง Willy’s Wonderland หนึ่งคืน

Read more